Financieel

/Financieel
Financieel2017-06-30T15:55:57+00:00

Financieel

De stichting is een vermogensfonds en heeft geen actief beleid om externe fondsen te werven. De uitkering aan derden komen volledig uit het rendement op eigen vermogen.

Baten en lasten 2016

Lasten
Uitkeringen aan derden 113.980
Accountantskosten 1.815
Algemene kosten 2.343
Baten
Opbrengst beleggingen 39.666
Exploitatietekort 78.472

 

De cijfers over 2016 zijn gecontroleerd en op 18 april 2017 integraal goedgekeurd door onze externe accountant Hut & Co, Registeraccountants uit Groningen.