Welzijn van Mens en Dier

De Van der Hucht de Beukelaar Stichting heeft tot doel het bevorderen van gezondheid en welzijn van mens en dier. Dit doen wij door het verstrekken van financiële bijdragen in kleinschalige projecten van derden, bij voorkeur waar sprake is van inzet van vrijwilligers.

Aanvraag indienen

Op het blad richtlijnen is aangegeven aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen. Denkt u dat uw project in aanmerking kan voor een bijdrage van onze stichting?

Dan kunt u dat kenbaar maken middels dit digitale aanvraagformulier. De mogelijkheid voor het doen van een aanvraag voor een bijdrage uit het fonds van de Van der Hucht de Beukelaar Stichting voor 2020 is op 1 maart gesloten. Afhankelijk van het aantal aanvragen dat wij kunnen honoreren kan een tweede ronde worden opengesteld. In september zullen wij hier berichten of een tweede openstellingsronde voor 2020 volgt.

Meer over onze werkwijze leest u in ons meerjarig beleidsplan

Aanvragen voor de 2e termijn 2018 kunnen tot en met vrijdag 26 oktober worden ingediend.

Aanvraagformulier