Welzijn van Mens en Dier

De “Van der Hucht de Beukelaar Stichting’ heeft tot doel het bevorderen van gezondheid en welzijn van mens en dier. Dit doen wij door het verstrekken van financiële bijdragen aan kleinschalige projecten van derden, bij voorkeur waar sprake is van inzet van vrijwilligers.

Wilt u in aanmerking komen voor een bijdrage?

Denkt u dat uw project in aanmerking kan voor een bijdrage van onze stichting? Lees dan goed onze richtlijnen voor toekenning op deze website. Wilt u daarna een aanvraag doen? Dan kan dit via ons digitale aanvraagformulier in de periode 1 januari tot 1 maart. Aanvragen die ons op een andere wijze bereiken, worden niet in behandeling genomen.

Het bestuur van de stichting beoordeelt minimaal één keer per jaar de ingediende aanvragen. Bij wijze van uitzondering kan het bestuur in het najaar een extra aanvraagronde instellen. Wij melden dat dan op deze website.

De eerstvolgende reguliere aanvraagronde loopt van 1 januari tot 1 maart 2021. Er is vooralsnog geen extra aanvraagronde in 2020.

Meer over onze werkwijze leest u in ons meerjarig beleidsplan