(?)

Welzijn van Mens en Dier

De Van der Hucht de Beukelaar Stichting heeft tot doel het bevorderen van gezondheid en welzijn van mens en dier. Dit doen wij door het verstrekken van financiële bijdragen in kleinschalige projecten van derden, bij voorkeur waar sprake is van inzet van vrijwilligers.

Aanvraag indienen
Denkt u dat uw project in aanmerling kan voor een bijdrage van onze stichting? Dan kunt u een aanvraagformulier opvragen via aanvraagvdhdb@gmail.com. Voor de eerstvolgende toekenningsronde kunt een aanvraag indienen tussen 1 oktober 2016 en 1 maart 2017.

Meer over onze werkwijze leest u in ons meerjarig beleidsplan.