Home

Welzijn van Mens en Dier

De Van der Hucht de Beukelaar Stichting heeft tot doel het bevorderen van gezondheid en welzijn van mens en dier. Dit doen wij door het verstrekken van financiële bijdragen in kleinschalige projecten van derden, bij voorkeur waar sprake is van inzet van vrijwilligers.

Aanvraag indienen
Denkt u dat uw project in aanmerking kan voor een bijdrage van onze stichting? Download dan hieronder een aanvraagformulier en stuur dit ingevuld en voorzien van eventuele bijlagen retour via aanvraagvdhdb@gmail.com. Voor de eerstvolgende toekenningsronde dient u een aanvraag in te dienen tussen 1 februari en 1 maart 2017.

Let op: we nemen alleen aanvragen in behandeling die digitaal én volledig zijn ingediend binnen de aangegeven indieningsperiode.

Download het aanvraagformulier

Meer over onze werkwijze leest u in ons meerjarig beleidsplan.